MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1 – TARAFLAR

 

1.1 – SATICI (“Climbolic”)

Ünvanı           : Climbolic Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Adresi             : Anadolu Mah. Ankara Yolu Cd. Albaraka Sitesi Uludağ Şubesi Apt. No:73 Yıldırım/BURSA

Telefon           : 905324309081

Eposta adresi : info@climbolic.com

Mersis No      :

 

1.2 – ALICI (“Tüketici”)

TÜKETİCİ, müşteri olarak www.norwester.com.tr alışveriş sitesine üye olup alışveriş yapan kişidir. Tüketicinin, üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır. Tüm bu bilgiler KVKK mevzuatına uygun şekilde muhafaza edilip TÜKETİCİ talebine göre yine mevzuata uygun işlem görür.

 

MADDE 2 – KONU

 

İşbu sözleşmenin konusu, TÜKETİCİ'nin www.norwester.com.tr internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı ve aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

 

Malın/ Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, modeli, rengi, adedi gibi temel nitelikleri ve KDV dahil satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.

 

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

 

4.1 TÜKETİCİ, norwester.com.tr internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ve bunun masraflarının TÜKETİCİ tarafından karşılanacağına ilişkin bilgileri aldığını; teslimatın gerçekleştirileceği süreye ve SATICI’nın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

 

TÜKETİCİ; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından TÜKETİCİ’ye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

 

4.2 Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için TÜKETİCİ’nin yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde TÜKETİCİ veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Madde 3’te gösterilen teslimata ilişkin her türlü kargo ücreti TÜKETİCİ tarafından karşılanacak olup siparişine ilişkin faturasına “Gönderim Ücreti” adı altında yansıtılacaktır. Gönderim ücretine ilişkin kampanya ve ücretsiz gönderim durumları, siparişin sonlandığı sayfada yer alacaktır.

 

4.3 Sözleşme konusu ürün, TÜKETİCİ’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

 

4.4 Kargo firmasının, ürünün TÜKETİCİ’ye teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün TÜKETİCİ’ye teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

 

4.5 SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

 

4.6 SATICI, haklı bir sebebe dayanmak şartıyla, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan TÜKETİCİ’nin de talebi ve kabulü ile, eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

 

4.7 SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve TÜKETİCİ’ye eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir. Bunun yanında, TÜKETİCİ’nin, SATICI’nın bildiriminin hemen ardından yapacağı talep ve ödeme ile birlikte daha yüksek fiyatlı olan başka bir ürünün tedariki de mümkün olabilecektir. 

 

4.8 Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşme bedelinin ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

4.9 TÜKETİCİ alışveriş esnasında sisteme tanımladığı kredi kartı bilgilerinin doğru olduğunu, bu kredi kartının kullanımından dolayı kaynaklanacak her türlü hukuki ve cezai yasal sorumluluğunun kendisinde olduğunu kabul ve taahhüt eder. Ürünün tesliminden sonra TÜKETİCİ’ye ait kredi kartının TÜKETİCİ’nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, TÜKETİCİ’nin kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI’ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri TÜKETİCİ’ye aittir. Eğer TÜKETİCİ ürünü geri göndermezse kredi kartından herhangi bir nedenle ürün bedelinin alınmaması veya ürün bedelinin kredi kartına iade edilmesi durumlarında ürün bedelinin hiçbir ihtara gerek kalmaksızın SATICI’ya ait banka hesaplarına havale edileceğini kabul ve taahhüt eder.

 

4.10 SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu TÜKETİCİ’ye bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde TÜKETİCİ siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. TÜKETİCİ’nin siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Web sitesi üzerinden alınan ürünlerin iadesi sadece internet üzerinden gerçekleştirilebilir. Firmanın herhangi bir mağazasında değişim ve iade işlemi gerçekleştirilmez.

 

4.11 SATICI tarafından bir kampanya aracılığı ile müşteriye verilen puanlar sadece bir alışveriş için geçerlidir. Bu puanlar ürün iade edilse bile geri iade edilmez.

 

TÜKETİCİ’nin kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin TÜKETİCİ tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra TÜKETİCİ hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, TÜKETİCİ, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından TÜKETİCİ hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir. Banka ile TÜKETİCİ arasındaki bu konuda SATICI’nın herhangi bir mesuliyeti bulunmamaktadır.

 

MADDE 5 – CAYMA HAKKI

 

TÜKETİCİ, SATICI ile imzaladığı işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nden 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise TÜKETİCİ'nin veya TÜKETİCİ tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak TÜKETİCİ, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımı için müşterinin fatura/fiş ibraz etmesi zorunludur.

 

Ancak, yılbaşı, bayramlar, anneler günü gibi belirli günlere yönelik TÜKETİCİ’ye özel olarak hazırlanan, satışa sunulan ve/veya ithal edilen ürünlerde, kampanya ve promosyon ürünlerinde ürünün iadesi alınamamakta; TÜKETİCİ bu şartları kabul ederek alışverişini gerçekleştirmektedir.

 

Cayma hakkının kullanılması için 14 günlük süre içinde SATICI’ya faks veya eposta ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

 

  1. a) kişiye veya TÜKETİCİ’ye teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır)

 

  1. b) İade formu,

 

  1. c) 14 günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Bu belgelerin SATICI’ya ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün bedeli TÜKETİCİ’ye iade edilir.

 

Cayma hakkı nedeniyle iade edilen ürünün kargo bedeli yurtiçi siparişlerinde SATICI tarafından yurtdışı siparişlerinde TÜKETİCİ tarafından karşılanacaktır. SATICI ürün satarken TÜKETİCİ'den tahsil ettiği kargo ücretini iade etmez.

 

Ürün SATICI’ya iade edilirken, ürünün teslimi sırasında TÜKETİCİ’ye ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da (muhasebe kayıtlarımızda tutarlılığı sağlamak amacıyla) iade edilmesi gerekmekte olup faturanın ürünle birlikte ya da en geç ürünün gönderilmesinden itibaren 5 gün içerisinde SATICI’ya gönderilmemesi durumunda iade işlemi gerçekleştirilmeyecek, ürün aynı şekilde karşı ödemeli olarak TÜKETİCİ’ye geri gönderilecektir. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın üzerine de “iade faturasıdır” ibaresi yazılıp TÜKETİCİ tarafından imzalanacaktır.

 

MADDE 6 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

 

Niteliği itibarıyla; tek kullanımlık ürünler; fiyatı SATICI’nın kontrolünde olmayan ürünler (maske vb.); TÜKETİCİ’nin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler; tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler;

 

İçin iade kabul edilmemektedir.

 

MADDE 7 – BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ

 

TÜKETİCİ’nin temerrüde düşmesi halinde, TÜKETİCİ, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. TÜKETİCİ’nin temerrüdünün SATICI’nın kusurundan kaynaklandığı hallerde TÜKETİCİ herhangi bir zarar ve ziyan talebini karşılamak mecburiyetinde olmayacaktır.

 

MADDE 8 – YETKİLİ MAHKEME

 

İşbu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; Türk Mahkemeleri yetkili olup; uygulanacak hukuk Türk Hukuku'dur.

 

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerli olmak üzere her yıl Gümrük ve ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar olan ihtilaflar için TÜKETİCİ işleminin yapıldığı veya TÜKETİCİ ikametgahının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise TÜKETİCİ işleminin yapıldığı veya TÜKETİCİ ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri Yetkili olacaktır.

 

Siparişin gerçekleşmesi durumunda TÜKETİCİ işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

 

SATICI (“Climbolic”)           :

 

TÜKETİCİ (“Tüketici”)                    :

 

Tarih                                       : .../.../....

Newsletter

A short sentence describing what someone will receive by subscribing